Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała Nr LIII /275/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
2 Uchwała nr LIII/274 /2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2022 - 2030 i Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2030.
3 Uchwała Nr LIII/273/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały nr L/262/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.
4 Uchwała Nr LIII/272/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały Nr L/263/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2024
5 Uchwała Nr LIII/ 271/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kwidzyńskiego.
6 UCHWAŁA NR 727/24 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR w Powiecie Kwidzyńskim - w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu
7 Protokół z kontroli archiwum zakładowego.
8 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja),
9 Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 5 marca 2024 r. i 11 marca 2024 r
10 Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie