Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.53.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r.
2 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.50.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r.
3 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.49.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r.
4 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.48.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r.
5 Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
6 Uchwała Nr 633/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. - Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie. dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu ,,Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności", który był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7 Uchwała Nr 632/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. - Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu ,,Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności", który był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
8 Uchwała Nr 631/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn.
9 czeriwec
10 Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych".