Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości wydatków budżetowych w Wydziale Finansowym. 2024-02-23 11:38
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości wydatków budżetowych w Wydziale Finansowym 2024-02-05 13:37
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor ds. pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej. 2024-02-01 08:34
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2024-01-24 12:24
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej 2024-01-08 13:22
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2024-01-08 09:58
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2021-12-28 13:41
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze/podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa 2021-12-01 14:23
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Powiatowy Konserwator Zabytków 2021-09-30 14:18
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo). 2021-09-14 09:46
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowa na zastępstwo). 2021-08-31 11:04
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Powiatowy Konserwator Zabytków. 2021-08-30 10:10
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 2021-08-05 13:09
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 2021-07-20 13:02
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. 2021-06-07 13:00
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. 2021-05-17 08:59
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor - kierownik projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń". 2021-01-11 14:56
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-12-29 14:17
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor - kierownik projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-12-28 09:12
dokument Informacja o wyniku naboru n stanowisko referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" 2020-12-21 09:01
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-12-08 12:21
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-12-07 13:32
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-12-04 10:45
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - asystent ds. merytorycznych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-11-19 14:51
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - referent -osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwicze - Kwidzyn." 2020-11-16 13:24
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent -osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" 2020-11-02 14:23
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor - kierownik projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń". 2020-09-29 13:09
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent - osoba ds.. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń". 2020-09-29 11:32
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-09-28 10:27
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko podinspektora- kierownika projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-09-16 11:45
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-09-16 11:41
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-09-11 15:01
dokument Ogłoszenie o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie 2020-09-14 15:47
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierowca samochodu osobowego - konserwator. 2020-08-26 13:03
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. 2020-08-20 12:25
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze - kierowca samochodu osobowego - konserwator. 2020-08-12 12:48
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. 2020-08-07 11:25
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. 2020-07-30 14:10
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze: pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. 2020-07-10 08:15
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko sekretarza powiatu. 2020-07-08 10:44
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: sekretarz powiatu 2020-06-22 11:48
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-05-15 13:35
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa. 2020-03-02 13:41
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2019-11-12 12:42
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2019-10-24 12:00
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. 2019-09-24 11:11
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. 2019-09-24 11:10
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. 2019-09-09 14:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. 2019-09-09 14:55
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2019-08-20 11:20
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2019-07-29 13:10
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2019-07-24 10:34
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. 2019-07-24 12:54
dokument Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 2019-07-01 08:59
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie 2019-06-19 09:23
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 2019-06-19 09:20
dokument Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym kierowniczym oraz o naborze w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 2019-02-08 11:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor do spraw planowania wieloletniego oraz księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym. 2019-01-11 14:40
dokument Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 2018-12-10 07:34
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym. 2018-11-30 13:08
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. 2018-10-26 12:37
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. 2018-10-09 12:02
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa. 2018-10-16 13:21
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. 2018-09-25 11:08
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2018-09-27 07:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-09-19 09:34
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2018-08-29 12:34
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami . 2018-08-07 14:12
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 2018-07-10 13:58
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy/a w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Kwidzynie. 2018-05-08 13:24