Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych w 2024 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2023-11-20 09:54
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2024 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. 2023-11-10 11:18
dokument Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2023-06-23 12:37
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg publicznych i przechowywania ich na parkingu strzeżonym. 2023-05-05 09:15
dokument Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2023-03-30 11:50
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2023 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. 2022-11-23 12:05
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja Sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS 1 w Kwidzynie etap I". 2022-11-14 11:41
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w celu doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie". 2022-11-02 13:18
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-10-27 14:14
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". 2022-02-15 14:09
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". 2022-02-03 11:33
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2022 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2021-11-25 11:43
dokument Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-10-15 08:04
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". 2021-08-06 12:33
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy dla kadry pedagogicznej w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"". 2021-08-02 13:18
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". 2021-08-06 12:28
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". 2021-07-05 14:27
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia szkoleń/ kursów oraz dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej z 4 obszarów tematycznych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"" 2021-06-22 14:31
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia szkoleń/ kursów oraz dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej z 4 obszarów tematycznych" w ramach projektu pn. -"Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". 2021-06-16 13:17
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 2021-05-28 10:33
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa specjalistycznego doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej oraz gier edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". 2021-05-28 10:30
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000 zł. na wykonanie usługi polegającej na: "usuwaniu pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym". 2021-05-07 11:47
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa mebli do doposażenia 2 pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn". 2021-02-11 14:29
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2020-12-18 08:23
dokument Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2020-12-04 12:06
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn". 2020-11-20 08:27
dokument Zaproszenie do składania ofert/ rozeznanie rynku na usługa pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego w szkole ćwiczeń w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn". 2020-11-13 13:30
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn."Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów." 2020-05-13 10:58
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b." 2019-12-11 11:16
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: organizacja kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia, zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów/ szkoleń doskonalących- w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-12-13 14:03
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b." 2019-12-04 14:01
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2019-11-21 13:59
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę, pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-11-21 11:49
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2018-11-23 11:41
dokument Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-10-17 07:08
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2018-07-27 07:55
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa, pomocy dydaktycznych 2018-03-20 11:01
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. 2018-03-20 11:02
dokument Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:17
dokument Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:09
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-11-24 10:13
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2017-05-12 13:42
dokument Odpowiedź na zapytanie nadesłane dnia 5 maja 2017r. za pomocą poczty elektronicznej do zamowienia publicznego "Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-08 08:51
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację "Opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-12 13:37
dokument Zawiadomienie o zmianie Zapytania Ofertowego, ws. Zapytania ofertowego dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-13 14:27
dokument Zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-10 14:06
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-17 14:01
dokument ogłoszenie o zamówieniu pn. Bieżące utrzymanie w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b 2016-12-07 13:24
dokument Ogłoszenie o zamowieniu pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2016-12-07 11:39
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2016-11-18 13:37
dokument Powiat Kwidzyński zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie (druk i zszycie informatora) - "Informator na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". 2016-02-26 11:44
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2015-11-30 14:42
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2015-05-06 11:59
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2014-12-02 14:32
dokument Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-11-25 12:19
dokument 2013-05-10 12:44
dokument Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2013-05-10 11:46