Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja), 2024-02-27 11:18
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja). 2024-02-14 09:21
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3226G DP 3240G-Olszanica (dokumentacja). 2024-02-14 09:12
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3217G Rakowiec-Morawy 2024-02-13 08:57
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3226G DP 3240G-Olszanica (dokumentacja). 2024-02-13 08:51
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja) 2024-02-13 08:50
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.:Naprawa dróg gruntowych. 2024-01-23 08:53
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa dróg nr 3145G granica powiatu-Jakubowo-Obrzynowo oraz nr 3218G Raniewo-Stary Kamień 2024-01-08 14:05
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2024 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. 2023-11-29 14:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn: Uzupełnienie poboczy dróg powiatowych kruszywem łamanym. 2023-11-27 12:36
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont odwodnienia dróg - polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. 2023-10-30 14:08
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją. 2023-10-11 13:55
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka i budowa mostu na rzece Liwie wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty. 2023-09-13 07:37
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-08-08 09:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2023-07-03 14:44
dokument Informacja o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni dróg powiatowych nr 3231G i 3233G masą bitumiczną. 2023-07-03 09:11
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142G Klecewko - granica powiatu, etap I odc. 0+000 - 3+300. 2023-06-13 08:02
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych". 2023-05-31 08:14
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług pn.: Usuwanie pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 2023-05-23 11:55
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Modernizacja instalacji elektrycznej mającej na celu doprowadzenie do zwiększenia efektywności zużycia energii elektrycznej w budynku starostwa wraz z dokumentacją" 2023-04-26 07:15
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-04-13 09:54
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.inwestycyjnego ,,Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie''. 2023-04-03 09:42
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Rakowcu w ciągu drogi powiatowej nr 3201G Tychnowy - Rakowiec (dokumentacja) 2023-02-24 10:12
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usługi specjalistów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu budowania relacji w rodzinie, w środowisku, rodzic - dziecko, kompetencji społecznych, aktywnego poruszania się po polskim rynku pracy oraz konsultacji specjalistycznych, w tym psychologicznych i psychoterapeutycznych dla uczestników grantu". 2023-02-10 13:41
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usługi doradztwa zawodowego do przeprowadzenia indywidualnych sesji i nakreślenia ścieżki zawodowej uczestnika" 2023-02-10 13:38
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usługi specjalistów do przeprowadzenia diagnozy i monitoringu Indywidualnego Planu Wsparcia na rzecz uczestników projektu "Pomorskie z Ukrainą, Powiat Kwidzyński z Ukrainą. 2023-02-10 13:36
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usługi opiekuna/asystenta ds. wsparcia uchodźców." 2023-02-10 13:32
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2023-01-17 14:00
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2023 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz odbiór i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. 2022-12-12 12:07
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego w celu doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie" oraz unieważnienie postępowania w części 9 2022-12-09 10:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu ,,Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-11-15 10:18
dokument Informacja dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych 2022-11-07 13:32
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Uzupełnienie poboczy dróg powiatowych kruszywem łamanym". 2022-10-26 10:14
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Remont odwodnienia dróg - polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych" 2022-10-26 10:09
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją. 2023-05-29 11:58
dokument Informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. 2022-06-01 07:59
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" 2022-03-17 11:51
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.,,Usługa przeprowadzenia coachingu i mentoringu dla kadry szkół wspieranych w ramach projektu pn. ,,Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". 2022-02-15 10:38
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3222 G Wandowo - Czarne Dolne na odc. 0+000 - 2+342 (dokumentacja). 2022-02-07 13:40
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - CKZiU. 2022-02-07 13:38
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - CKZiU. 2022-02-03 10:19
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2022-01-20 10:25
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2022 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2021-12-10 09:51
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2021/2022 ". 2021-11-15 11:05
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Awaryjna naprawa drogi powiatowej nr 3207G w m. Otłowiec. 2021-11-10 09:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - 2 o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu ,,Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-11-10 08:40
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu ,,Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-11-05 09:34
dokument Informacja o wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2021-10-27 12:42
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont nawierzchni istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Nebrowo Wielkie. 2021-09-28 13:53
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont nawierzchni istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Nebrowo Wielkie. 2021-09-10 12:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa na opracowanie 44 analiz, omówień do lekcji pokazowych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn" 2021-08-24 13:09
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy dla kadry pedagogicznej w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" 2021-08-24 13:08
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pt. "Usługa przeprowadzenia warsztatów metodycznych z czterech obszarów tematycznych tj. przyroda, informatyka, matematyka, języki obce (angielski, niemiecki) dla nauczycieli szkół wspieranych w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"" 2021-08-24 13:06
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi powiatowej nr 3209G odc. od 12+095 do 12+445. 2021-08-24 07:12
dokument Informacja o wyniku postępowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". 2021-08-17 14:56
dokument Informacja o wyniku postępowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: "Usługa przeprowadzenia szkoleń/ kursów oraz dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej z 4 obszarów tematycznych- w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"" 2021-07-29 07:36
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania w części II o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia szkoleń/ kursów oraz dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej z 4 obszarów tematycznych" w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"" 2021-07-23 14:16
dokument Informacja o wyniku postępowania dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa specjalistycznego doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej oraz gier edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". 2021-07-05 14:37
dokument Informacja dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługa przeprowadzenia szkoleń/ kursów oraz dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej z 4 obszarów tematycznych" w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"". 2021-06-22 14:38
dokument Informacja dot. Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont odwodnienia dróg - polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych - renowacja odwodnienia w m. Obrzynowo DP nr 3145G. 2021-06-21 12:41
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi powiatowej nr 3222G odc. od 2+534 do 2+889. 2021-06-11 11:44
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20 2021-06-08 13:30
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na: usuwaniu pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 2021-05-28 08:52
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni odcinka drogi gruntowej powiatowej nr 3215G w m. Rodowo Małe. 2021-05-26 14:02
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200, 2021-05-18 09:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie "Podział - Kwidzyn, ul. Starozamkowa" 2021-04-12 10:43
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2021-03-01 08:54
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia n. "Zakup i dostawa mebli do doposażenia 2 pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn"". 2021-02-19 12:48
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 G Wandowo - Cygany na odc. 0+000 - 2+320. 2021-02-03 14:50
dokument Inforamcja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty na odc. 3+629 - 11+ 529. 2021-02-03 14:45
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych powiatowych nr 3229G w m. Otoczyn i 3232G Rakowice - Krzykosy. 2021-02-01 09:02
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2021-02-01 09:00
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty na odc. 3+629 - 11+ 529. 2021-01-21 15:11
dokument Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2021-01-21 15:00
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3224 G Wandowo - Cygany na odc. 0+000 - 2+320, 2021-01-18 13:34
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Naprawa nawierzchni dróg gruntowych powiatowych nr 3229G w m. Otoczyn i 3232G Rakowice - Krzykosy. 2021-01-11 10:39
dokument Informacja o unieważnieniu posępowania o udzielenie zamówienia pn. Naprawa dróg gruntowych. 2021-01-11 10:38
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnieenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225 G Rozajny- Rozajny Małe 2021-01-07 09:25
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Morawy. 2020-12-30 09:17
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Otoczyn. 2020-12-30 09:18
dokument Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. 2020-12-17 14:50
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2020-12-11 08:40
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia: robota budowlana - remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" 2020-12-01 14:01
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego w szkole ćwiczeń w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń". 2020-12-01 11:26
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Remont drogi powiatowej nr 3209G odc. od 11+745 - 12+095. 2020-10-20 09:00
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych, 2020-10-16 11:35
dokument Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę pomocy dydaktycznych. 2020-10-08 11:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału 2020-10-02 08:33
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych powiatowych nr 3229G w m. Otoczyn i 3232G Rakowice - Krzykosy, 2020-09-30 12:56
dokument Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego " Budowa dźwigu osobowego oraz dostosowanie pomieszczen sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku PCPRw Kwidzynie " 2020-09-14 09:47
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych. 2020-09-10 08:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego 2020-09-07 14:29
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G na odcinku Grabówko - Nebrowo Wielkie odc. od 10+200 do 11+745,40, 2020-05-19 08:51
dokument Informacja o wyniku postępowania do ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów." 2020-05-14 10:19
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2020-04-28 09:09
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej 3142 G Klecewko - granica powiatu (Pierzchowice - Mikołajki Pomorskie) -DOKUMENTACJA. 2020-03-10 08:20
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem przy ZS nr 1 w Kwidzynie - DOKUMENTACJA. 2020-03-05 08:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej 3142 G Klecewko - granica powiatu (Pierzchowice - Mikołajki Pomorskie) - DOKUMENTACJA. 2020-02-25 08:30
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2020-02-21 08:31
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2020-02-21 08:31
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2020-02-03 09:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej wartości wojskowej klasy obciążeń MLC dla obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. 2020-01-23 07:52
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: naprawa dróg gruntowych. 2020-01-14 08:51
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b."; nr sprawy: ORII.272.03.2019. 2019-12-19 09:46
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2019-12-06 08:35
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Usługa bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b." 2019-12-04 13:56
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2019-12-03 09:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2019-12-03 09:11
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. remontu odwodnienia dróg. 2019-11-13 08:20
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. remontu odwodnienia dróg. 2019-10-24 08:18
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 3229G w m. Otoczyn. 2019-10-08 12:39
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Malowania pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2019-08-14 08:31
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału w Trzcianie. 2019-08-05 08:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału w Prabutach. 2019-08-05 08:42
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału w Kwidzynie. 2019-08-05 08:39
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez wcześniej wyłonionego wykonawcę pn.: Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych - odmulenie rowu pasie drogi nr 3231G w m. Bądki. 2019-08-01 08:11
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych - odmulenie rowu pasie drogi nr 3231G w m. Bądki. 2019-07-30 08:14
dokument Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3217G. 2019-06-04 09:13
dokument Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3201G. 2019-06-04 09:10
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dot. usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kwidzyńskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym. 2019-05-29 08:34
dokument Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie mapy do celów projektowych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3217G. 2019-05-09 08:34
dokument Informacja o unieważnieniu zamówienia na wykonanie mapy do celów projektowych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3201G. 2019-05-09 08:29
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mapy do celów projektowych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3217G. 2019-04-29 08:58
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mapy do celów projektowych dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3201G. 2019-04-29 08:51
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2019-04-25 08:22
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 3229G w m. Otoczyn. 2019-03-28 08:26
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Kwidzyn obr. 0004. 2019-03-20 09:01
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Olszanica. 2019-03-20 09:02
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania przeliczenia osnowy wysokościowej. 2019-03-01 07:46
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień dot. Naprawy dróg gruntowych. 2019-02-07 09:46
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2018-12-12 07:30
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. VIII) 2018-11-28 11:08
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. VII). 2018-11-28 11:07
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. VI) 2018-11-28 11:07
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019 - rejon nr 2. 2018-11-19 06:51
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. V). 2018-10-29 12:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. IV). 2018-10-29 12:15
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. III). 2018-10-23 11:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. I). 2018-10-23 11:12
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego (aktualizacja cz. II). 2018-10-23 11:11
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "montaż barier energochłonnych w pasie dróg powiatowych". 2018-10-22 11:34
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wybór dostawcy wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem". 2018-09-28 07:06
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego 2018-08-22 12:29
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego 2018-08-22 07:59
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2018-08-10 12:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zaproszenia do składania ofert nr 11/2018. 2018-07-19 07:51
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zaproszenia do składania ofert nr 12/2018. 2018-07-19 07:53
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zaproszenia do składania ofert nr 13/2018. 2018-07-19 07:52
dokument Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 2018-07-06 09:20
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont muru oporowego w pasie drogi powiatowej nr 3217G w miejscowości Morawy. 2018-06-29 12:27
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa drogi powiatowej Grabowo - Rusinowo na odcinku Grabowo - Nebrowo Wielkie - dokumentacja". 2018-06-29 13:57
dokument Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie drogi pożarowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie przy ul. Słowiańskiej 17. 2018-06-25 19:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Awaryjna naprawa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3232G na odcinku Krzykosy - Rakowice. 2018-06-29 13:58
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2018-06-12 12:59
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych. 2018-06-08 08:33
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o nr 188 obręb 0003, miasto Prabuty. 2018-05-29 13:01
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie - dokumentacja. 2018-05-28 08:42
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. 2018-05-23 11:19
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Prabuty. 2018-05-02 07:10
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Rodowo Małe. 2018-05-02 07:10
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o nr 54/6 obręb 0011, miasto Kwidzyn. 2018-04-30 09:04
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o nr 459/4 obręb 0010, miasto Kwidzyn. 2018-04-30 09:04
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o 218/2 obręb Rakowiec, gmina Kwidzyn. 2018-03-30 08:07
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn."Przebudowa drogi powiatowej Grabowo-Rusinowo na odcinku Grabowo-Nebrowo Wielkie - dokumentacja" 2018-03-15 14:02
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie mapy do celów projektowych w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Grabowo - Rusinowo na odcinku Grabowo - Nebrowo Wielkie - dokumentacja. 2018-03-07 08:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o 20/2 obręb Baldram, gmina Kwidzyn. 2018-03-06 08:01
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.:Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2018-02-20 13:48
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2018-02-12 12:56
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: "Wycięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego". 2018-02-09 08:46
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki o nr 54/31 obręb 0005 miasto Prabuty. 2018-01-23 08:38
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działek o nr 177/6 i nr 177/8, obręb 0003 miasto Prabuty. 2018-01-15 07:33
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2017-12-15 07:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w rejonie nr 7. 2017-12-01 11:19
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - trwały zarząd. 2017-11-27 10:58
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. VII. 2017-11-27 10:57
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. VI. 2017-11-27 10:56
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. V. 2017-11-27 10:55
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2017-11-22 10:44
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2017-11-03 14:05
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2017-10-19 12:59
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2017-10-12 09:52
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. IV 2017-10-09 13:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. III 2017-10-09 13:12
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. II 2017-10-09 13:11
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych - aktualizacja cz. I 2017-10-09 13:11
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówieniapn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. 2017-10-03 12:07
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 75/1, obręb 0001. 2017-09-29 08:37
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 76/23, obręb 0001. 2017-09-29 08:36
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działek o nr 107/16 i nr 223, obręb Glina. 2017-09-29 08:36
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych". 2017-09-21 11:28
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania cyfryzacji części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.1 2017-09-08 06:59
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. "Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 176, obręb Brachlewo". 2017-09-01 09:16
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 146/1, obręb Krzykosy. 2017-08-28 09:07
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 571, obręb Gardeja 2017-08-09 07:29
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia pn.: Awaryjna naprawa poboczy drogi powiatowej nr 3217G Otoczyn -Morawy. 2017-07-06 11:03
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia w zakresie założenia bazy obiektów topograficznych (BDOT 500) oraz utworzenia inicjalnej bazy GESUT dla wybranych obiektów( obszarów) powiatu kwidzyńskiego o łącznej powierzchni 640 ha . 2017-06-01 10:31
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2017-05-29 11:55
dokument Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-12 06:58
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-20 10:03
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Naprawa dróg gruntowych. 2017-03-31 07:26
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3232G w m. Rakowice. 2017-03-15 06:38
dokument Informacja o wyniku postępowania dotyczy udzielenia zamówienia na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-03-08 12:54
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Wycięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego". 2017-03-03 09:40
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Czyszczenie, naprawa, uzupełnienie oznakowania pionowego dróg powiatowych". 2017-02-13 08:26
dokument Informacja o wyborze oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wratości wyrazonej w złotych nieprzekraczajacej równowartości 30.000 Euro na wykonanie zadania pn. Bieżące utzrymanie w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b 2016-12-14 12:18
dokument Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości wyrazonej w złotych nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro pn. Świadczenie uslug pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w kwidzynie 2016-12-12 12:08
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 2016-12-05 13:03
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Wycięcie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Kwidzyńskiego". 2016-11-07 08:29
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego z podziałem na 5 zadań". 2016-10-31 06:46
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaw w zakresie wykonania usługi za łączną kwotę 31.000 zł brutto dot. informatyzacji części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.0. 2016-10-24 07:29
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji położonych w obrębie Gurcz ,gmina Kwidzyn. 2016-10-12 13:29
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie przetworzenia,dostosowania istniejącej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie bazy danych do nowych przepisów prawa, zeskanowanie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków oraz wyciągów z operatów szacunkowych. 2016-10-10 07:25
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty z drogą gminną nr 248032 G Gdakowo - Orkusz" 2016-09-27 12:59
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Remont poboczy dróg powiatowych". 2016-08-24 10:35
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Remont odcinka gruntowego drogi powiatowej 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty ". 2016-08-10 09:21
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont poboczy dróg powiatowych. 2016-07-06 12:56
dokument Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont poboczy dróg powiatowych. 2016-05-02 08:13
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Informator na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński" 2016-03-08 12:12
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych" 2015-12-14 09:12
dokument Informacja dotyczącej przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w odniesieniu do zmian użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji położonych w obrębie Lipianki ,gmina Kwidzyn. 2015-10-30 08:58
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont ciągów pieszych w miejscowościach Cygany, Brokowo, Janowo, Gurcz i Rozajny Małe. 2015-07-17 07:22
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi"- wykonanie robót budowlanych. 2015-06-11 10:46
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2015-05-20 09:45
dokument W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądki - Krzykosy - Wandowo - Jaromierz. 2015-04-14 13:24
dokument W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Informator na rok szkolny 2014/2015 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". 2015-03-16 08:27
dokument W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja stropodachu w obiekcie CKZiU przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie". 2015-02-04 12:23
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2014-12-11 12:03
dokument Wynik postepowania pn."Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-12-02 13:36
dokument W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja obiektów ZSP nr 2 - renowacja pałacu regencji. 2014-11-21 09:48
dokument W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądki - Krzykosy -Wandowo -Jaromierz -wykonanie dokumentacji projektowej 2014-11-21 09:33
dokument Wynik postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. ?PUBLIKACJA ?POWIAT KWIDZYŃSKI. PODRÓŻ PO DZIEDZICTWIE KULTUROWYM? 2014-06-09 12:23
dokument Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa 2014-05-05 11:59
dokument Wynik postepowania wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę bębnów i tonerów do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-04-16 11:18
dokument Wynik postepowania Pełnienie funkcji inwestora zastepczego ZSP Prabuty,ZST CKZiU ( ZST Kwidzyn) ZSP nr 1 Kwidzyn 2014-03-07 10:23
dokument Wynik postepowania o udzielenie zamówienia publiocznego pn.Wykonanie badań w kierunku wczesnego wykrywania grużlicy i nowotworów układu odechowego u mieszkańców powiatu kwidzyńskiego- w ramach profilaktyki chorób płuc, 2013-11-08 08:58
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Roboty remontowe i konserwacyjne obiektów mostowych w pasie drogowym dróg powiatowych" 2013-09-24 08:27
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy ?Prawo o ruchu drogowym?. 2013-05-24 13:36
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostarczenie oraz wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta (systemu kolejkowego) składającego się ze sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia systemu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie". 2012-11-13 11:33
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Działania termomodernizacyjne w ZST i ZSP nr 1 w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZSP nr 1 w Kwidzynie. 2012-11-09 13:10
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Rozbiórka zbiorników żelbetowych, w ramach zadania pn. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach w powiecie kwidzyńskim - Etap II. 2012-08-27 12:50
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zorganizowanie 3 dniowej wycieczki autokarowej do Wrocławia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 07 do 09 września 2012 r." 2012-08-07 12:35
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zorganizowanie 4 dniowej wycieczki autokarowej do Wrocławia, Drezna i Miśni dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 6 do 9 września 2012r." 2012-08-03 09:06
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Modernizacja obiektów ZSP nr 4- system alarmowy, sieci techniczne, kamery". 2012-06-12 11:29
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa głównego wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie". 2012-06-12 11:29
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Pielęgnacja zieleni wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego" 2012-06-06 10:09
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie - nagłośnienie" 2012-06-06 10:10
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn."Działania termomodernizacyjne w ZST w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZSP w Prabutach". 2012-05-11 14:32
dokument Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Działania termomodernizacyjne w ZST w Kwidzynie oraz ZSP w Prabutach - wykonanie dokumentacji projektowej ZST w Kwidzynie". 2012-05-11 14:33