Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.53.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. 2023-06-02 12:01
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.50.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. 2023-06-02 12:00
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.49.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. 2023-06-02 11:59
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.48.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. 2023-06-02 11:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji GD.RUZ,4210.35.2023.6.AB z dnia 28.04.2023r. 2023-05-04 09:55
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosków w sprawie ustanowienia strefy ciszy (zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) na Jeziorze Dzierzgoń, gmina Prabuty. 2023-04-28 10:51
dokument Ogłoszenie -do dnia 30 kwietnia 2023r. można wypowiedzieć się, przed przygotowaniem projektu uchwały, która zostanie podjęta przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego, w sprawie ustanowienia strefy ciszy (zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) na Jeziorze Dzierzgoń, gmina Prabuty. 2023-03-31 13:30
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.16.2023.6.AP 2023-03-22 11:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.35.2023.3.AB 2023-03-07 10:48
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 14 lipca 2022 Nr GD.RUZ.4210.178.14.2021.MM 2022-07-20 11:30
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku O zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek PERN S. A. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę 61 rowów melioracyjnych w związku z inwestycją pn: ,,Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz ze światłowodem"- Nr GD.RUZ.4210.180.6.2021. MM 2021-12-01 10:53
dokument Informacja Wojewody Pomorskiego o rozpoczęciu w 2020r wykonania, w cyklu 5 - letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024" w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2021-05-27 09:58
dokument Obwieszczenie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. 2021-03-01 11:06