Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr LIII/274 /2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2022 - 2030 i Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2030. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:48:41
Uchwała Nr LIII /275/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:48:06
Uchwała nr LIII/274 /2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/189/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2022 - 2030 i Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2030. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:28:31
Magdalena Łapacz 2024-02-27 14:22:57
Uchwała Nr LIII/273/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały nr L/262/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:19:42
Uchwała Nr LIII/272/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o zmianie uchwały Nr L/263/2023 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2024 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:05:30
Uchwała Nr LIII/ 271/2024 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kwidzyńskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 14:00:56
Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 13:20:53
UCHWAŁA NR 727/24 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR w Powiecie Kwidzyńskim - w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu Weronika Fałek 2024-02-27 12:31:02
UCHWAŁA NR 727/24 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR w Powiecie Kwidzyńskim - w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu Weronika Fałek 2024-02-27 12:29:58
Protokół z kontroli archiwum zakładowego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 12:28:53
Protokół z kontroli archiwum zakładowego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 11:47:09
2024 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 11:45:49
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wioska-Klasztorek (dokumentacja), Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 11:18:13
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 5 marca 2024 r. i 11 marca 2024 r Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 11:06:20
Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-27 11:01:40
Magdalena Łapacz 2024-02-27 10:10:34
Joanna Wójtowicz 2024-02-26 14:53:17
Magdalena Łapacz 2024-02-23 12:54:28
Magdalena Łapacz 2024-02-23 12:47:27
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości wydatków budżetowych w Wydziale Finansowym. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-23 11:38:14
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu lutym 2024 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-23 10:03:38
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-23 08:28:57
Uchwała nr 726/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Mocodawcy w Programie Erasmus+. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:10:43
Uchwała nr 726/24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Mocodawcy w Programie Erasmus+. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:10:10
Uchwała nr 725 /24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Giersza, nauczyciela zastępującego Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:08:16
Uchwała nr 725 /24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Giersza, nauczyciela zastępującego Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:08:00
Uchwała nr 725 /24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Giersza, nauczyciela zastępującego Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:07:25
Uchwała nr 724 /24 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, w przypadku jego nieobecności. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-22 11:04:09
Magdalena Łapacz 2024-02-22 11:03:21
Magdalena Łapacz 2024-02-22 10:54:52
Magdalena Łapacz 2024-02-21 08:22:20
Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 38892 (48762N!) GEB_GARDEJA_CZARNEGÓRNE Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-21 08:21:49
Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT43999 Kwidzyn Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-21 08:20:26
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT44320 Kwidzyn, ul. Owcza Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-21 08:19:36
Joanna Wójtowicz 2024-02-20 14:54:05
Joanna Wójtowicz 2024-02-20 14:52:46
Joanna Wójtowicz 2024-02-20 14:51:32
Wykaz nr SP 1/2024 dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-16 07:58:02
Agnieszka Kopeć-Bogdan 2024-02-15 15:27:39