Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Joanna Wójtowicz 2023-06-02 14:06:22
Joanna Wójtowicz 2023-06-02 14:04:27
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.53.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-02 12:01:46
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.50.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-02 12:00:45
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.49.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-02 11:59:46
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW Wody Polskie nr GD.ZPU.4.4217.48.2023.PCh z dnia 31 maja 2023r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-02 11:58:49
Magdalena Łapacz 2023-06-01 14:41:12
Magdalena Łapacz 2023-06-01 14:40:17
Magdalena Łapacz 2023-06-01 14:39:14
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 11:41:32
Karty usług - wnioski Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:46:16
Uchwała Nr 633/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. - Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie. dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu ,,Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności", który był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:33:49
Uchwała Nr 632/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. - Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu ,,Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności", który był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:30:17
Uchwała Nr 632/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. - Prowadzenie mieszkania treningowego przy ulicy Zamkowa Góra 8 w Kwidzynie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną w ramach trwałości projektu ,,Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności", który był realizowany w latach 2022-2023 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:29:42
Uchwała Nr 631/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:12:39
Uchwała Nr 631/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:11:33
Czerwiec 2023 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-06-01 10:08:18
Joanna Wójtowicz 2023-06-01 08:24:19
Joanna Wójtowicz 2023-05-31 14:20:14
czeriwec Magdalena Łapacz 2023-05-31 08:56:51
czerwiec Magdalena Łapacz 2023-05-31 08:55:33
Magdalena Łapacz 2023-05-31 08:55:00
Karty usług - wnioski Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-31 08:31:55
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych". Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-31 08:14:47
Joanna Wójtowicz 2023-05-30 14:33:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania konwersji zbiorów danych BDOT500, GESUT, zawartych w bazie danych PZGiK systemu EWID 2007 dla wytypowanych obrębów powiatu kwidzyńskiego w celu doprowadzenia do zgodności danych z pojęciowymi modelami danych opublikowanymi na Portalu interoperacyjności w postaci schematów XSD wraz z załadowaniem w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.10.0 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-29 12:04:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego grysami i emulsją. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-29 11:58:18
Magdalena Łapacz 2023-05-26 09:21:41
Magdalena Łapacz 2023-05-26 09:14:46
Wykaz nr PK 1/2023 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 14:39:22
Joanna Wójtowicz 2023-05-25 12:44:07
Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:58:50
Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:52:51
2023 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:49:11
2023 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:45:30
2023 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:45:15
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dotyczącej działalności podmiotów leczniczych (szpitali), których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:39:10
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dotyczącej działalności podmiotów leczniczych (szpitali), których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 11:36:34
Uchwała Nr 630/23 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego Agnieszka Kopeć-Bogdan 2023-05-25 09:44:51
Magdalena Łapacz 2023-05-25 09:23:28